forbot
+38 (050) 959-71-55
MetaMebel
  • MetaMebel
  • Danh mục hàng

Danh mục hàng

 Đồ nội thất cho phòng khám răng
Đang có sẵn 
7800 UAH
Nhóm:  Đồ nội thất cho phòng khám răng
Bàn Nha khoa
Đang có sẵn | Wholesale and retail 
18600 UAH
Wholesale: 18600 UAH từ 1 c
Nhóm: Bàn Nha khoa
 Đồ nội thất cho phòng khám răng
Đang có sẵn | Wholesale and retail 
8800 UAH
Wholesale: 8800 UAH từ 1 c
Nhóm:  Đồ nội thất cho phòng khám răng
Thiết bị nha khoa
Đang có sẵn | Wholesale and retail 
14500 UAH
Wholesale: 14500 UAH từ 1 c
Nhóm: Thiết bị nha khoa
Bàn Nha khoa
Đang có sẵn | Wholesale and retail 
21400 UAH
Wholesale: 21400 UAH từ 10 c
Nhóm: Bàn Nha khoa
 Bàn đặt cân phòng thí nghiệm
Đang có sẵn | Wholesale and retail 
12800 UAH
Wholesale: 12800 UAH từ 1 c
Nhóm:  Bàn đặt cân phòng thí nghiệm
Đồ nội thất y tế
Đang có sẵn | Wholesale and retail 
36000 UAH
Wholesale: 36000 UAH từ 1 c
Nhóm: Đồ nội thất y tế
Bàn để gây mê
Đang có sẵn | Wholesale and retail 
4300 UAH
Wholesale: 4300 UAH từ 1 c
Nhóm: Bàn để gây mê
 Đồ nội thất cho phòng khám răng
Đang có sẵn | Wholesale and retail 
1500 UAH
Wholesale: 1500 UAH từ 1 c
Nhóm:  Đồ nội thất cho phòng khám răng
Bàn phẩu thuật
Đang có sẵn | Wholesale and retail 
1600 UAH
Wholesale: 1600 UAH từ 1 c
Nhóm: Bàn phẩu thuật
 Đồ nội thất cho phòng khám răng
Đang có sẵn | Wholesale and retail 
1300 UAH
Wholesale: 1300 UAH từ 1 c
Nhóm:  Đồ nội thất cho phòng khám răng
 Bàn thao tác
Đang có sẵn | Wholesale and retail 
2180 UAH
Wholesale: 2180 UAH từ 1 c
Nhóm:  Bàn thao tác
 Bàn dụng cụ
Đang có sẵn | Wholesale and retail 
1150 UAH
Wholesale: 1150 UAH từ 1 c
Nhóm:  Bàn dụng cụ
 Bàn dụng cụ
Đang có sẵn | Wholesale and retail 
4300 UAH
Wholesale: 4300 UAH từ 1 c
Nhóm:  Bàn dụng cụ
 Đồ nội thất cho phòng khám răng
Đang có sẵn | Wholesale and retail 
5600 UAH
Wholesale: 5600 UAH từ 1 c
Nhóm:  Đồ nội thất cho phòng khám răng

Mô tả

Danh mục hàng MetaMebel, Ukraina, - trang của doanh nghiệp. Thông tin liên hệ, các chi tiết của doanh nghiệp – địa chỉ, số điện thoại, số fax. hàng hóa và dịch vụ